Dịch Vụ Hỗ Trợ Thủ Tục Xe Vào Sân Đỗ

Đối với xe cấp cứu, xe cứu thương chở bệnh nhân cùng bác sỹ, xe phục vụ bệnh nhân nằm cáng.