Chính Sách Bảo Mật – Aviation Plus

Aviation Plus – đơn vị cung cấp Dịch Vụ Hàng Không – Hỗ Trợ Hành Khách Tại Sân Bay Cao Cấp đã phát triển Chính sách Bảo mật này nhằm tôn trọng quyền riêng tư của khách truy cập trang web của chúng tôi và đối tác mà chúng tôi kinh doanh cùng. Chính sách này mô tả thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ về những khách truy cập hoặc tương tác với trang web này hoặc tương tác, giao tiếp hoặc giao dịch với bất kỳ doanh nghiệp nào với Aviation Plus.

Bất cứ khi nào bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động thu thập một số thông tin từ bạn chỉ bằng cách bạn truy cập và điều hướng qua trang web này và một số thông tin tự nguyện khi bạn gửi thông tin bằng biểu mẫu trên trang Liên Hệ với chúng tôi. Thông qua trang web này, Aviation Plus sẽ thu thập thông tin có thể nhận dạng bạn và/ hoặc hoạt động của bạn.

Aviation Plus thu thập các loại thông tin cá nhân sau đây của bạn

Đối với mỗi danh mục thông tin, chúng tôi xác định các ví dụ về danh mục, mục đích kinh doanh mà chúng tôi sử dụng thông tin trong danh mục đó, danh mục nguồn mà thông tin được thu thập và danh mục của các bên thứ ba mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin trong 12 tháng qua.

Chúng tôi có bán bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn không?

Aviation Plus KHÔNG bán thông tin cá nhân của bạn, bao gồm dữ liệu của bất kỳ trẻ vị thành niên nào. Chúng tôi không bán hoặc giao dịch thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ khách truy cập trang web của chung tôi tại bất kỳ thời điểm nào hoặc trong bất kỳ trường hợp nào.

Sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác

Cookie là các tệp nhỏ mà Trang web có thể chuyển đến máy tính của người dùng cư trú ở đó trong suốt thời gian của phiên duyệt (cookie phiên) hoặc trên cơ sở vĩnh viễn (cho đến khi bị xóa) (cookie liên tục) có thể được sử dụng để xác định người dùng, máy của người dùng hoặc hành vi của người dùng. Chúng tôi sử dụng cookie trong những trường hợp sau và vì những lý do sau:

  • Biên dịch dữ liệu về lưu lượng truy cập trang web để cung cấp trải nghiệm Trang web tốt hơn
  • Hiểu và lưu các sở thích của khách truy cập cho những lần sau

Không theo dõi (DNT – Do Not Track) là một tùy chọn bảo mật mà người dùng có thể đặt nếu họ không muốn các dịch vụ web thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của họ. Tuy nhiên, hiện không có tiêu chuẩn chung cho việc gửi và nhận tín hiệu DNT. Do thiếu các tiêu chuẩn chung này, chúng tôi không thể hứa rằng chúng tôi tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn DNT đã biết và chưa biết.

Do đó, chúng tôi không phản hồi các tín hiệu DNT hoặc các cơ chế khác cung cấp lựa chọn liên quan đến việc thu thập thông tin cá nhân về các hoạt động theo thời gian và trên các Trang web hoặc dịch vụ trực tuyến khác nhau. Nếu tiêu chuẩn chung cho DNT có sẵn, chúng tôi có thể xem lại Chính sách DNT của mình.

Cách gửi yêu cầu

Bạn có thể gửi yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh để biết hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn bằng bất kỳ tùy chọn nào trong hai tùy chọn dưới đây:

Gửi yêu cầu trực tuyến trên trang web của chúng tôi tại Liên hệ với chúng tôi

  • Gửi email cho chúng tôi qua [email protected]
  • Làm thế nào chúng tôi sẽ xác minh rằng đó thực sự là bạn gửi yêu cầu

Khi bạn gửi yêu cầu của người tiêu dùng thông qua một trong các phương pháp được cung cấp ở trên, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin để xác minh danh tính của bạn và phản hồi yêu cầu của bạn.

Nếu tương tác của bạn với Aviation Plus chỉ là khách truy cập vào trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ cần bạn cung cấp tên, email, số điện thoại, địa chỉ IP và ID thiết bị.

Nếu bạn là khách hàng cá nhân của Aviation Plus (nghĩa là thể nhân, không phải khách hàng doanh nghiệp), chúng tôi sẽ cần bạn cung cấp tên, thông tin liên hệ và các thông tin khác xác định giao dịch trước của bạn với Aviation Plus (chẳng hạn như ngày bay, hàng không dịch vụ được thanh toán, số tiền trả cho Aviation Plus, loại máy bay liên quan).

Cách ủy quyền cho người đại diện thay mặt bạn

Bạn có thể ủy quyền cho người khác với tư cách là Đại lý được ủy quyền, người có thể thay mặt bạn gửi yêu cầu của người tiêu dùng. Để làm như vậy, bạn phải (a) thực hiện Giấy ủy quyền hợp lệ, có thể xác minh và được công chứng hoặc (b) cung cấp văn bản ủy quyền khác mà sau đó chúng tôi có thể xác minh. Khi chúng tôi nhận được yêu cầu của người tiêu dùng do Đại lý được ủy quyền gửi thay mặt bạn, người đó sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng bằng văn bản rằng họ được bạn cho phép thay mặt bạn và chúng tôi cũng sẽ liên hệ với bạn và yêu cầu bạn cung cấp thông tin để xác minh nhận dạng trực tiếp với chúng tôi và không thông qua Đại lý được ủy quyền của bạn. Thông tin được yêu cầu để xác minh yêu cầu của người tiêu dùng do Đại lý được ủy quyền gửi sẽ tùy thuộc vào loại khách hàng của bạn (cho dù là khách hàng truy cập Trang web hay khách hàng cá nhân của Aviation Plus).

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập

Việc bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập về người tiêu dùng, bao gồm cả khách truy cập vào Trang web này, là điều quan trọng hàng đầu đối với chúng tôi và chúng tôi thực hiện mọi biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng sự bảo vệ đó, bao gồm:

  • Chúng tôi luôn lưu giữ dữ liệu được thu thập tự động và dữ liệu được thu thập tự nguyện một cách riêng biệt.
  • Chúng tôi sử dụng mã hóa nội bộ trên tất cả các kho lưu trữ dữ liệu mà dữ liệu được thu thập tự nguyện.
  • Chúng tôi sử dụng các công cụ và kỹ thuật hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ chống lại việc truy cập trái phép vào hệ thống của chúng tôi.
  • Chúng tôi hạn chế quyền truy cập thông tin cá nhân đối với những người cần quyền truy cập như vậy trong quá trình họ làm nhiệm vụ cho chúng tôi.

Câu hỏi về chính sách này

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, bạn nên liên hệ với chúng tôi qua email tại [email protected]

Đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện

Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý với tất cả các Điều khoản và Điều kiện được thể hiện trong Chính sách Bảo mật này.

Những thay đổi

Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi và / hoặc cập nhật Chính sách Bảo mật này và vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra lại thường xuyên để xác định xem có bất kỳ thay đổi nào đã được thực hiện hay không.