Dịch Vụ Đón Tiễn Khách Ưu Tiên (Fast Track)

Nhân viên chuyên trách nhận diện và đón khách từ quầy thủ tục, hoàn thiện thủ tục hàng không và hộ tống khách qua khu vực xuất cảnh/nhập cảnh, hộ tống qua khu vực an ninh vào phòng chờ hoặc ra cửa lên máy bay.