Dịch Vụ Sử Dụng Quầy Thủ Tục Xuất Nhập Cảnh Ưu Tiên

  • Nhân viên chuyên trách nhận diện quý khách từ đầu ống lồng hoặc cửa ra máy bay và hỗ trợ khách hoàn thiện thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu một cách nhanh chóng.