Dịch Vụ Hỗ Trợ Lấy Visa Nhanh

Nhân viên chuyên trách nhận diện quý khách từ đầu ống lồng hoặc cửa ra máy bay và hỗ trợ khách hoàn thiện thủ tục lấy visa tại cửa khẩu một cách nhanh chóng.