Dịch Vụ Thuê Miss Áo Dài

Nhân viên chuyên trách mặc áo dài truyền thống hoặc trong trang phục chuyên biệt theo thiết kế riêng của doanh nghiệp.