Dịch Vụ Thuê Miss Áo Dài

Nhân viên chuyên trách mặc áo dài truyền thống hoặc trong trang phục chuyên biệt theo thiết kế riêng của doanh nghiệp.

 

Công ty dịch vụ hàng không Aviation Plus
Dịch vụ hàng không sân bay
Aviation Plus Dịch vụ hàng không cao cấp