Dịch Vụ Hỗ Trợ Thủ Tục Khách Lấy Thẻ Vào Sân Đỗ

  • Đối với khách là người nhà, bác sỹ hỗ trợ bệnh nhân.